BYRÅDS-

MEDLEMMER

Hans Luunbjerg

Viceborgmester

Jens Gantriis

Byrådsmedlem. Gruppeformand

Ken Flemming G. Jespersen

Byrådsmedlem

EUROPA
UDVALGET

Ib Jørgen Rasmussen

Europa udvalget

Regions-

bestyrelsen

Ingeborg Moritz-Hansen

Regionsbestyrelse

BESTYRELSEN

Jørgen Larsen

Formand

Jens Peter Henriksen

Næstformand

Ole Holst

Kasserer

Marianne Machon

Formand for Aktivitetsudvalget

Bo Sandbeerg

Sekretær, Formand for Kommunikationsudvalget.

Inge Laurvig-Borch

Bestyrelsesmedlem

Harris Sander Brandt

Bestyrelsesmedlem

Ingrid Lund

Bestyrelsesmedlem

Ib Jørgen Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Erling Ingemann Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Hans Luunbjerg

Viceborgmester, Suppleant

BLIV MEDLEM AF VENSTRE

Hvor megen indflydelse og hvilke muligheder du vil benytte dig af, er helt op til dig at afgøre!

BLIV MEDLEM AF VENSTRE