Parkeringsforholdene i Kerteminde by fylder meget i debatten i øjeblikket, og det med rette.

Published On: 23. august 2021|Last Updated: 20. september 2021|Categories: Kommunalt|

Læserbrev i Fyens.dk af Borgmesterkandidat for Venstre i Kerteminde:

I Venstre er vi en del af havneforliget, og står derfor også på mål for de udfordringer projektet bringer med sig.

Jeg har i snart to år deltaget i mange møder med op til 50 seniorer, som har et brændende ønske om at komme af med deres store huse og haver og ønsker at få noget bynært i Kerteminde.

Dette har forligsgruppen lyttet på og nu givet mulighed for 36 nye dejlige seniorboliger tæt på by og havn til glæde for en stigende befolkningsgruppe, som så kan sælge deres hus, og nye familier kan flytte til byen. Det synes jeg er godt, og de mange seniorer, jeg har mødt undervejs i dette, er meget glade for den beslutning. Jeg synes at dette glemmes i debatten, hvor fokus er på hullerne i osten, og ord som molboagtig florerer

Vi anerkender, at der skal tages hånd om parkeringsproblematikken og synes også at der er løsningsmuligheder, som vi er parate til at gå i dialog om. Men inden skal vi vel prøve at afklare det reelle problem, og dette gøres ikke i medierne, men via konstruktiv dialog.

Vi har stadig ikke besluttet anvendelse af busholdepladsen, og der er måske også en mulighed på Netto arealet og sikkert også mange andre gode løsningsforslag. Men i stedet for at bruge sociale og andre medier, vil jeg snarest indkalde interessenter i byen til et møde, hvor vi kan få en god og konstruktiv snak, som kan bringe alle muligheder i spil, og dermed skabe nye muligheder i byen.