Venstre i Kerteminde Kommune

I Venstre ønsker vi det frie valg fra vugge til grav. Muligheden for privat dagpleje, friskole og private plejehjem skal være der, så borgerne kan træffe det valg de ønsker.  Vi skal sikre og styrke en fortsat god udvikling i vores økonomi. Vi skal have en overordnet plan for hvad vi vil med turismen i Kerteminde by, og i landsbyerne. Vi skal sikre medarbejderne i kommunen så gode arbejdsforhold som muligt, og have fokus på deres trivsel. Samarbejdet i byrådet er vigtigt, og vi vil lytte til og involvere så mange som muligt i de politiske aftaler.