Henrik Winther Knudsen stopper i VIKK

Published On: 23. juli 2022|Last Updated: 23. juli 2022|Categories: Ikke-kategoriseret|

I forbindelse med Henrik Winther Knudsens mange andre gøremål, har det været nødvendigt for Henrik at prioritere sin tid anderledens.

Det betyder desværre, at Henrik sopper sit arbejde i Venstre i Kerteminde Kommune og dermed også udtræder af Nordøstfyns Kredsens bestyrelse.

Der skal lyde en stor tak til Henrik for hans arbejde for Venstre I Kerteminde Kommune, samt god vind i fremtiden.