“Glædens udvalg”, som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Luunbjerg (V), plejer at kalde det, får tilført flere midler i 2022, og det er man i Venstre glade for.

Published On: 26. september 2021|Last Updated: 26. september 2021|Categories: Ikke-kategoriseret|

Kilde: Kjerteminde Avis

Erhvervs,- Kultur og Fritidsudvalget kunne et nyt udvalg under en Venstre-borgmester hedde. Jens Gantriis taler kulturen op i kommunen, og er rigtig glad for at der nu tilføres flere penge. Men det er ikke kun på kultursiden, man fik opfyldt nogle af sine borgerlige ønsker. Også hvad angår erhvervet og afgifter, kunne Venstre se sig tilfredse med endelig at have fået en fod ned på dækningsafgiften:
– Vi er glade for, at det er lykkedes at få gjort noget ved dækningsafgiften, sagde Jens Gantriis om at virksomhederne fremadrettet får reduceret deres omkostninger på denne front.

– Ligeså er vi glade for, at skatten er blevet sat ned, og vi er glade for, at også Jesper Hempler har skrevet under på budgetforliget, trods nedsættelse af dækningsafgiften, sagde Gantriis med et glimt i øjet.

– Hvad angår Sport & Fritid, så er vi glade for, at vi her har besluttet at gå ind og genoprette, siger han, om at også dette område nu tilføres flere penge. – Det har haltet, og lidt under drastiske besparelser. Vi øger nu med en enkelt ansættelse.

Kulturen giver værdi
Gantriis fremhævede også NU-Festivalen, som han selv var en del af, i kraft af sin stilling som leder af Frivilligcentret, som noget godt for kommunen: – 14 foreninger med 75 frivillige i alt, udførte et fantastisk stykke arbejde, og derfor er vi glade for at vi også i dette budget kan afsætte 100.000 kr. til fordeling i blandt de foreninger, der skal hjælpe med at løfte opgaven i 2022.

Om hvorfor Kirsebærfestivalen ikke nævnes med et ord, i samme ombæring som der siges NU og Revy, der også får 100.000 kr., siger Jens Gantriis:
– Kirsebærfestivalen tjener penge ved at være frivillige under NU-festivalen, og de har lagt mange timer.

Men hvorfor kan man ikke give de frivillige penge for at arbejde under Kirsebærfestivalen?
– 
Vi har en eventpulje med 500.000 kr. i til næste år, og får ikke at skulle gøre forskel på foreninger der fx laver Havnefest eller Kræmmermarked, så vælger vi at sige, at så kan man søge pengene her i stedet. Og Kirsebærfestivalen fik for øvrigt også penge i år. I Venstre bakker vi op om Kirsebærfestivalen, men pengene skal fordeles lige.

Om hvorfor Kerteminderevyen skal have penge, forklarer han: – Kerteminderevyen er med til at give vores kommune et brand, som vi aldrig ville have fået uden det, de kan. Folk kommer valfartende fra hele landet. Og revyen er en af de ting, vi bare ikke må lade falde.

Om Venstres lidt usædvanlige fokus på kultur, udtaler Jens Gantriis: – Det bliver jo personligt i forhold til, hvem vi er, og hvilken baggrund vi har. Jeg synes kultur giver værdi, og jeg brænder for det, og jeg synes det er fedt at lave events, og at udvikle foreningslivet.

Jens Gantriis er, som de andre politikere, glad for forhandlingerne: – Det, der kendetegner dette byråd er, at vi anerkender vores forskelligheder, men at vi alligevel lykkes med at finde løsninger fra hver vores side af bordet.