Formandsberetning 2019

Published On: 23. januar 2021|Last Updated: 23. januar 2021|Categories: Kommunalt|

Landspolitik

Det har været et særdeles hektisk år i dansk politik, hvor Venstre har stået i centrum.

Folketings- og EP-valgene før sommeren var de store politiske begivenheder i året, der gik, ligesom valg af ny Venstre-formand i september satte dagsordenen for efteråret.

Ved folketingsvalget i juni opnåede Venstre den største mandatmæssige fremgang af alle partierne, og da der skulle stemmes til Europa-Parlamentet fik Venstre størst opbakning af alle partier. Med andre ord har Venstre haft flotte valg i 2019.

Men med andre blå partiers tilbagegang, var Venstres fremgang ikke nok til at undgå, at vi efter folketingsvalget fik en ny, socialdemokratisk regering. Det sætter selvfølgelig sit præg på retningen for Danmark, men Venstres linje er klar: Vi er, er en kritisk og konstruktiv opposition. For Venstre vil en anden vej end Socialdemokratiet.

Danmark har lige nu en solid økonomi. Rekordmange danskere har et arbejde, og det går på lange stræk rigtig godt. Men ingen ved, hvor længe de gode tider fortsætter. Særligt ikke, hvis Socialdemokratiet fortsætter med at træffe beslutninger til stor skade for Danmark.

Derfor skal Venstre blive ved med at kæmpe for at passe på Danmark. Så vi holder hånden under danske arbejdspladser, leverer på den grønne omstilling, styrker velfærden og sikrer en fortsat stærk økonomi.

Regionerne

Den tidligere regerings udspil til sundhedsreform ville have betydet et farvel til regionerne i deres hidtidige form. Det var der i Venstre delte meninger om.

Diskussionen blev dog bremset af valgresultatet, der betød, at regionerne fik lov til at fortsætte uforandrede.

Vi kunne så glæde os over, at det blev en brav Venstrekvinde, der blev formand for Danske Regioner ved siden af sit job som regionsformand i Syddanmark.

Kommunalpolitik

På vores kommunale hjemmebane har der blandt hovedtemaerne været en række gengangere.

Besparelsesdrøftelser slap vi jo heller ikke for i 2019, selv om de sværeste beslutninger atter udeblev, og budgettet blev vedtaget stort set uden besparelser.

Det tegner et dystert billede for den kommende budgetlægning, ikke mindst i lyset af, at de meget høje forventninger til den kommunale udligningsreform langt fra er blevet indfriet, som det ser lige nu. Der er planlagt forhandlinger mellem Soc. og Venstre, som måske kan ændre på resultatet – hvis forhandlingerne da ikke kuldsejler som følge af de seneste afsløringer om urent trav fra Soc.’s side.

Havneplanen i Kerteminde fik tilsyneladende et ordentlig skub fremad – men måske også kun tilsyneladende. For desværre kan der efter udbudsrunden og valget af byggefirma spores en fornyet utilfredshed med projektet, som dog for en stor dels vedkommende vist kan tilskrives misforståelser som følge af dårlig eller manglende kommunikation. Igen – igen!

I slutningen af året gik bølgerne så også igen højt om kommunens strategiske arealanvendelse. Denne gang vedrørende salget af to rådhuse og installering af personalet i den tidligere Troelskærskole i Munkebo. Især da der blev lagt op til en flytning af det velfungerende hovedbibliotek i Munkebo, blev der protesteret højlydt. Her har Venstres så også sat foden ned og efterlyst en gennemtænkt, samlet løsning for placeringen af de forskellige institutioner og administrative funktioner.

Med Venstre i spidsen har man i Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og vækstudvalget i et stykke tid arbejdet med dannelsen af en ny fælles enhed for erhvervs- og turismeservice, som forventes at kunne starte op fra 1. august i år. Et meget spændende tiltag, som vi sikkert vil høre mere om senere på aftenen, sammen med andre lokalpolitiske emner.

Lad mig slutte denne korte lokalpolitiske orientering med at glædes over den betydelige indflydelse Venstre med sine bare 3 mandater har fået i byrådet – med formandsposter i to af fem udvalg og en viceborgmesterpost. Det er min fornemmelse, at der bliver lyttet til Venstre – for man lytter jo til sund fornuft, ikke sandt?

Medlemsaktiviteter

Foruden de månedlige åbne gruppemøder bød aktivitetsprogrammet på fem medlemsarrangementer i 2019:

1. Nytårskur hos Hydac m. udviklingsminister Ulla Tørnæs

2. Generalforsamling, bl.a. med præsentation af sundhedsreformen ved Jane Heitmann og præsentation af vores EP-kandidat Henrik Noes Piester.

3. Besøg på det nye OUH’s informationscenter – 20/3

4. Grundlovsmøde i anlægget ved Skovpavillonen i Kerteminde, med bl.a. energiminister Lars Chr. Lilleholt og formand for Landsbyrådet, Steen Hjort

5. Medlemsaften med vinsmagning og politisk underholdning v/Hans Luunbjerg i Kerteminde Kirkes Kulturhus – 6/11

Medlemssituationen

Antallet af betalende medlemmer var i 2019 en lille smule højere end i 2018, nemlig 136 mod 134. Vi kan jo så håbe på, at den positive udvikling vil forsætte i 2020 – bl.a. med en fortsat god indsats fra bestyrelsens medlemsudvalg.

Tak til bestyrelsen

Vi er så kommet til det afsluttende punkt, hvor jeg vil sige tak til bestyrelsen. Jeg synes jeg denne gang vil gøre lidt mere ud af det, end jeg plejer – det har de fortjent. Det bliver så en slags hædringsfest, hvor de personer jeg nævner gerne må rejse dig op.

Først en stor tak til Bente Køster, som dygtigt og dedikeret varetager størstedelen af foreningens information og kommunikation via referater, e-mails, hjemmeside og Facebookside.

Foreningens servicefunktion varetages af aktivitetsudvalget, men en flittig Marianne Machon i spidsen. Udvalgets øvrige medlemmer og uundværlige hjælpere var i 2019

Inge Borch, Jens Peter Henriksen, Ingrid Lund, Martin Ludvigsen og Bente Køster.

Så har vi også en salgsafdeling i form af et såkaldt medlemshverveudvalg, som periodevis lægger nogle kræfter i forsøg på at hverve nye medlemmer til foreningen. En tak for indsatsen skal lyde til Harris Brandt, Jørgen Larsen, Peter Møller og mig selv – plus Marianne, som også ved vores hverveseancer har givet en finger med.

Vi må så heller ikke glemme vores udenrigstjeneste.

Ingeborg Moritz Hansen bruger en del af sin fritid på at repræsentere os i regionsbestyrelsen, og Jørgen Larsen, Peter Møller og undertegnede har som medlemmer af kredsbestyrelsen været flittige med at føre folketingsvalgkamp for Bo Libergren.

Jeg håber, alle er husket – eller på forhånd undskyld for forglemmelsen.

Ole Holst, 25. februar 2020