Folketingskandidat – Bo Libergren

Published On: 10. september 2019|Last Updated: 12. marts 2021|Categories: Nyheder, Skole og fritid|

Nyborgkredsens folketingskandidat er det erfarne regionsrådsmedlem Bo Libergren, som bl.a. vil af med Storebæltsafgiften og sikre Fyn flere uddannelsespladser.

 

Hvis rød bloks regeringsforhandlinger mislykkes, og resulterer i nyvalg, vil fynboerne få mulighed for at sætte kryds ud for navnet Bo Libergren.

”Udover at fortsætte indflytningen af statens arbejdspladser skal Fyn have flere uddannelsespladser, ligesom Storebæltsafgiften bør nedsættes eller helt afskaffes. Som folketingskandidat kan jeg desuden fortsætte min kamp for at sikre et stærkt sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og sammenhæng”, siger Bo Libergren om sine mærkesager.

Om Regionen siger Bo Libergren:

“Alle borgere skal have en praktiserende læge, og overgangen mellem sygehus, kommunal hjemmepleje og egen læge skal være gnidningsfri. Det er to centrale opgaver i mit arbejde som formand for regionens udvalg for nær sundhed.

Praksissektoren – altså praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, fysio- og fodterapeuter samt f.eks. lægevagt- består af selvstændigt erhvervsdrivende, der har kontrakt (“overenskomst”) med regionen om at levere ydelser til borgerne. Regionens ansvar er bl.a. at sikre, at der er nok “ydere” (sundhedsprofessionelle) til at kunne behandle borgerne inden for en rimelig afstand og ventetid. Det er på nogle områder en udfordring, men også en spændende opgave, som vi i Syddanmark og ikke mindst på Fyn, har rimeligt godt styr på.

Sundhedssamarbejdet mellem kommuner, region og praktiserende læger handler bl.a. om, hvordan vi tilrettelægger forløb, hvor sektorovergange ikke opleves som et problem for borgerne. F.eks. er det aftalt, at når en borger kommer på et sygehus får kommunen automatisk besked. Hvis borgeren ikke er kendt som “bruger” i kommunen, ryger beskeden ud i cyberspace. Men hvis borgeren f.eks. modtager hjemmehjælp eller mad fra kommunen, undgår kommunen at køre forgæves til en borger, der er på sygehus.

Under indlæggelse får kommunen løbende en “forløbsplan”, hvoraf det fremgår, hvornår borgeren forventes hjem – og i hvilken tilstand. Så kommunen har tid til at forberede sig på, hvis borgeren f.eks. er blevet mere plejekrævende, eller hvis en ombygning i hjemmet er nødvendig. Når en plejekrævende borger skal udskrives, er det aftalt, at borgeren ikke sendes ud fra sygehuset, før en medarbejder fra kommunen har kvitteret på, at man er klar til at modtage borgeren. Det kan lyde enkelt og selvklart, at samarbejdet bør fungere sådan, men det har langt fra altid været en selvfølge – det er et resultat af aftalte forbedringer mellem i dette tilfælde kommunerne og regionerne.”

Bo Libergren har været folkevalgt, siden han i 1993 blev valgt til Fyns Amtsråd og er i dag gruppeformand for Venstre, medlem af forretningsudvalget samt formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Den historie- og samfundsfags-uddannede far til to bor i Kratholm syd for Odense og arbejder til daglig som økonomiansvarlig i familievirksomheden L-Brand & Teknik, der sælger, installerer og servicerer automatiske brandalarmeringssystemer.

Bo Libergren har både livserfaring og stor faglig indsigt samt politisk rutine og tæft. Folkestyret har brug for kandidater med erhvervserfaring. Bo Libergren kender alle samfundets lag og indretning, og er fast forankret i lokalsamfundet. Det kan mærkes i hans standpunkter.
En fuldstændigt enig kandidatbestyrelse står bag Bo Libergrens kandidatur.