Et trykt Danmark i EU

Published On: 2. juli 2015|Last Updated: 20. september 2021|Categories: EU|

Europa er en af de mest gæstfrie områder på kloden. Åbenheden styrker økonomi, velstand og kulturel mangfoldighed.

Gennem en årrække har det åbne Europa dog stået over for en stigende sikkerhedstrussel. Danmark er derfor dybt afhængigt af et tæt og tillidsfuldt politi- og retssamarbejde med andre lande, ikke mindst inden for EU.

Ligesom terror, er vore dages kriminalitet international, grænseoverskridende og konstant. Det gælder alle former for kriminalitet, men især:

  • Menneskehandel,
  • Våbenhandel,
  • Narkotikasmugling og -salg
  • Samt cyberkriminalitet af enhver art.

Nye teknologier betyder, at den grænseoverskridende kriminalitet bliver stadigt mere sofistikeret og sværere at efterforske for landenes politienheder alene.

I lyset af disse markante udfordringer mener Venstre, at der skal være en selvstændig og handlekraftig europæisk ramme for politisamarbejdet.

NATO er fortsat grundstenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Men – det står også klart, at EU må påtage sig et større ansvar for sikkerhedssituationen i Europa. Migration og grænseoverskridende kriminalitet skyldes ofte konflikt og ustabilitet i nærområdet, og derfor må EU’s udenrigs-, sikkerheds-, og forsvarspolitiske samarbejde udbygges på de områder, hvor NATO ikke træder til.

Hvis vi også fremover ønsker en verden med frihed, demokrati og menneskerettigheder, må Europas stemme i verden styrkes. De grundlæggende frihedsværdier skal også i fremtiden have en fremtrædende plads både i regionale og globale organisationer. EU skal derfor styrke den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og indsatsen som verdens største bistandsdonor.