Entertainment industry acquisitions

Published On: 2. juli 2015|Last Updated: 20. september 2021|Categories: Kommunalt|

En frivillig ændring af måden der sprøjtemales på skulle dog allerede nu have elimineret risikoen for uheld væsentligt. Revurderinger af miljøgodkendelserne ventes færdige næste sommer.

Der er skrevet og talt meget om sprøjtemaling der er havnet de forkerte steder i Kerteminde. Kerteminde Kommunes miljøafdeling har været ude at samle prøver af den sprøjtemaling, der uhensigtsmæssigt er havnet på især biler men også enkelte vinduer i betragtelig afstand fra Lindø Port of Odense (LPO), hvor der er mistanke om, at malingen stammer fra.

En af virksomhederne på det gamle skibsværft, Fayard, har allerede vedkendt sig, at der i to tilfælde er sket uheld, hvor maling er havnet hvor det ikke burde. Men sagen er ifølge chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen – og ansvarlig for miljøafdelingen i Kerteminde Kommune, Søren Ravn-Nielsen, en anelse mere kompliceret end som så.

  • For de prøver, vi har fundet oppe i Munkebo by og fået analyseret hidtil, er en helt anden type maling end den er er anvendt ved det anerkendte uheld. Så hvor den maling der er fundet oppe i byen stammer fra, det kan vi ikke på nuværende tidspunkt påvise, siger Søren Ravn Nielsen, der derfor opfordrer borgere der opdager nye malingpletter om af kontakte kommunen, så der kan blive foretaget prøver og lavet analyser, der kan hjælpe med at spore ”afsenderen”.
  • Vores udfordring er, at vi for at kunne tage prøver er nødt til at kunne skrabe malingen af den overflade det sidder på uden at påføre skade på det der sidder maling på. For eksempel er det de færreste bilejere som synes det er en god ide, at vi begynder at skrabe på lakken af deres biler. Så man skal holde øje med malerpletter på ruder og lignende, forklarer miljøchefen.