DER ER MANGE GODE ARGUMENTER FOR AT STEMME ”JA” DEN 1. JUNI

Published On: 30. maj 2022|Last Updated: 30. maj 2022|Categories: Ikke-kategoriseret|

1.

Verden er forandret, og det kræver sammenhold. Derfor har Venstre været med til at beslutte, at
Danmark skal bruge 2 pct. af BNP på forsvar og stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi er
nødt til at tage bestik af Ruslands invasion af Ukraine. EU kommer nu til at rykke tættere sammen
i forsvarssamarbejdet, og det er vigtigt for Danmarks sikkerhed, at vi er med i dette fællesskab.

2.

NATO og EU’s forsvarssamarbejde supplerer hinanden. Det mener både USA’s præsident Joe Biden
og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.i Venstre mener, at EU’s forsvarssamarbejde skal understøtte NATO ved, at EU engagerer sig i at sikre stabiliteten og sikkerheden i Europa.

3.

Et ”ja” styrker Danmarks mulighed for at tage vare på egen sikkerhed. Det er ikke en svækkelse af
Danmarks selvstændighed. Tværtimod bestemmer Folketinget stadig, om danske soldater skal i
krig, og der findes ikke en EU-hær. Med et ”ja” får Danmark vetoret over EU’s militære operationer.