Byrådet godkender værdighedspolitik for kommunens ældre

Published On: 2. juli 2015|Last Updated: 20. september 2021|Categories: Kommunalt|

Kerteminde Kommune har haft en værdighedspolitik siden 2016. Byrådet har d. 28. november 2019 godkendt den nye værdighedspolitik for 2019 – 2022.

Værdighedspolitikken er et resultate af en bred involverende proces i 2016 og i 2019 har repræsentanter for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget, Seniorrådet og pårørende deltaget i redaktørgruppen og bidraget til revision af værdighedspolitikken og tilføjelse af et nyt tema vedrørende ensomhed.

Værdighedspolitikken skal ifølge lovgivningen indeholde de overordnede pejelmærker og principper for en værdig ældrepleje i kommunen og gælder dermed for borgere over folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikkens 7 temaer er:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Ensomhed