8-16 er ikke den eneste måde at arbejde på.

Published On: 5. november 2021|Last Updated: 5. november 2021|Categories: Ikke-kategoriseret|

Læserbrev i Kjerteminde Avis

Flere og flere mennesker arbejder ikke længere i stillinger med arbejdstid fra 8 – 16 mandag til fredag. Både i detailhandelen og i servicefagene har man i mange år kendt til arbejdstider før 8 og efter 16, samt arbejde i weekenden og på helligdage. I sundheds- og ældresektoren, samt i beredskabet har man alle dage arbejdet med vagter 24-7-365.

Kerteminde Kommune har igangsat forsøgsordninger med udvidet åbningstider, så borgerne kan komme i kontakt med kommunens medarbejdere, når borgerne ikke selv er på arbejde.

Desværre ikke på det område, hvor det vil hjælpe borgerne bedst.

Mange familier i Kerteminde Kommune arbejder ”skævt” i forhold til 8-16 fra mandag til fredag, og de er derfor ofte under et stort pres i forhold til, at få børnepasningen til at passe til behovet.

Løsningerne er ofte bedsteforældre og barnepiger. Eller at forsøge, at bytte vagter for at få det hele til at gå op. Resultat bliver mindre tid sammen for den enkelte familie.

Venstre i Kerteminde Kommune vil arbejde for at pasningsordninger, private som offentlige, tilbyder pasning fra kl. 06.00 – 22.00. Derved kan man fjerne et stort pres fra børnefamilierne.

Det vil give familierne frihed til at vælge de pasningsordninger og tidspunkter, som passer den enkelte familie bedst. Det er kun rimeligt.

At det sammentig vil tiltrække nye borgere og dermed styrker bosætningen i Kerteminde Kommune, er jo ingen skade til.